anxiety meaning in marathi - चिंता म्हणजे मराठीत

Anxiety Meaning In Marathi – चिंता म्हणजे मराठीत -Chinta

जीवनाच्या संचिताच्या पाठावर चलता तर चिंता आणि तणाव असंख्य मानवांचं साथी झालं आहे. चिंता ही एखाद्या व्यक्तीचं स्वभाविक अभिप्रेरणा असते, पण जर ती संतुलित असत नसली तर ती समस्या बद्दल बदलू शकते. म्हणजे चिंता ही अत्यंत प्राकृतिक प्रक्रिया असल्यामुळे ती एक सामान्य वस्तु आहे. आपल्याला चिंता असताना एक खरंय विचार म्हणजे, “चिंता म्हणजे काय?” हे …

Anxiety Meaning In Marathi – चिंता म्हणजे मराठीत -Chinta Read More »